Residus 2018

1.1. Generaciò:

+ Leer más

Lixiviats depòsit 2018

2. Lixiviats dipòsit. Comparació dipòsits convencionals:

+ Leer más

Aigües 2018

3. Aigües subterrànies::

+ Leer más

Control depòsit de rebuigs

4. Control depòsit de rebuigs:
Descripció dels controls a què se sotmeten les aigües subterrànies i lixiviats del Depòsit de Rebuigs.
En compliment dels condicionants de l’AAI del Depòsit de Rebuigs de Cervera del Maestre, els controls als quals se sotmetran les aigües subterrànies dels diferents piezòmetres (8) i bassa de
lixiviats localizats en el citat Depòsit són els següents:
• Control diari sobre el piezòmetre del fons del Depòsit (conductivitat i temperatura).
• Control setmanal sobre els 8 piezòmetres del Depòsit (conductivitat i temperatura).
• Control mensual sobre els 8 piezòmetres del Depòsit (anàlisi físic-químic bàsic a través de ECMCA).
• Control semestral sobre els 8 piezòmetres del Depòsit (anàlisi físic-químic complet a través de ECMCA).
• Control trimestral sobre els lixiviats recollits a la bassa de lixiviats del Depòsit (anàlisi físic-químic complet a través de ECMCA)...

+ Leer más

Residus 2017

1.1. Generaciò:

+ Leer más

Residus 2016

1.1. Generació:

Residuos 2016 Bionord

+ Leer más

Lixiviados depòsit 2016

2. Lixiviados dipòsit. Comparació dipòsits convencionals:

+ Leer más

Aigües 2016

3. Aigües subterrànies::

+ Leer más

1.1. Generació:

Residuos 2015 Bionord

+ Leer más

2. Lixiviats depósit. Comparació depósits convencionals:

2.1 Lixiviats 2015:

+ Leer más

Aigües 2015

3. Aigües subterrànies::

+ Leer más

Residus 2013

1.1. Generació:

Residus 2013 Bionord

+ Leer más

Lixiviats depòsit

2. Lixiviats depòsit. Comparació depòsits convencionals:

2.1 Lixiviats:

+ Leer más

Agües 2014

3. Aigües subterrànies:

+ Leer más